Aymaktan geçmiş bir sabah vakti

Dertli dillerinden katran süzülmüş

Kırılmış mühürü bozulmuş akti

Sevdalı kalbimin üstü çizilmiş


Bend-i pâyın oldum caydım özümden

Senden gayrı yöne dönmez yüzümden

Kavuşmağa haya eden gözümden

Gözünü setreden sözler dizilmiş


Gayrı bülbül kovalanmış gülbünden

Bir mendil çıkarmış kanlı cebinden

Biçare aşığın mecruh kalbinden

Aşkın sökmek için göğsü kazılmış


Hazretîyâ çok mu uzaktır ezel

Gelecek mi hatrındaki o güzel

Muhtevası makhur olan bir gazel

Hiçbir zaman redifiyle yazılmış