Silgi çöplerinin kelimelerden daha fazla rahatsız ettiği, Odak noktasının haksızlığına ilişkin kaotik bir düzleme yansıyan haklı olmanın verdiği çirkin gururun dudaklara vuruşunu seyretmek küfür etkisi bırakıyor. Salt bir hakaret pekala daha masum görünebilirdi. Bu haklılık istemi son derece alçakça bir istem olup, Yıkıcılığıyla ün bulabiliyor. Pekala böyle bir meşhurluk kazancında gözler tekrar silgi çöplerine çevriliyor. Elinin kenarıyla sayfadan dışarıya atılıyor. Geriye kalan bu meşhur istem en az silgi çöpsüz bir sayfa kadar boş ve lekelidir