"Silik İhtiyarlık"
kağıt üzerine akrilik boyayla portre çalışması.