Satın alınarak ulaşılamıyormuş yürürken kafanı yana çevirdiğinde birini görmek, pahalı bile diyemiyormuşum bir nefesin yanımdaki var olma bedeline

Ne çok fark edişlerim, terk edişlerim, geri dönüşlerim varmış ilerleme sandığım

Nefes verişimin bir dahaki nefesin geri geleceğini bilecek rahatlıktaymışım meğer

Acılarımı toprağa gömmeye dahi zahmet etmemişim, yüzleşmek istediğim ölüleri bulamadığımda anladım

Gözlerimi sadece görmeye ayarlamışım belliki çıkan sıvıya yaş diyemecek kadar ileri gidişimin başka bir çıkarımı olamaz

Ve ben hala kesin konuşmaya meyilliyim

Kendimi sevmeye başlamaya etimden başlamışım, ölülerime bir mum dahi yakmamışım

Hissetiklerimi kategorilere ayırmakla övünürdüm şimdi önünden geçtiğim zincirli rafsız dolapmış meğer