siz hiç sevdiğiniz şeylere yakından bakar mısınız!