Ben sokağımın kaldırım taşıyım

Kunduraların acımasızca bastığı yer yüreğim

Üstüme düşen iki yaprak arasıdır nefesim

Yazık ki tüm günahların şahidiyim...

Anlat avuttuğum kaldırım taşı

Tutuk ağzının şakıma vakti gelmedi mi?

Mahşeri kalabalıktaki yalnızlığın

Tüm sessiz çığlıklara feryat etmemeli mi?

Ben sokağımın sobe taşıyım

Dedemin bile alın yazısı üzerimde iz

Saklanmak için verilen çabalar gözlerimde tutsak

Yazık ki tüm saklanan yüzlerin şahidiyim...

Dile gel sokağın kısrak kaldırım taşı

Vaatlerden gayrı hakikati haykır!

Bitti artık fasılların içindeki binlerce fasıl!