Kanımca bizde insanların meslekleri yok, mesleklerin insanları var. Genel olarak çevreye baktığımda veya insanları gözlemlediğimde maalesef böyle bir izlenime kapılıyorum. Mesleğin insanın ilgi duyduğu ve sevdiği bir alanda çalışmayı tercih etmesi demek olduğuna inanıyorum. Yani bence herhangi bir iş kişilik örüntüsü haline getirilmeli: Bizde olduğu gibi diğer meslek erbabı insanlar için bir set olmamalı. Anlatmak istediğim durumu "Davul bile dengi dengine çalar." atasözü özetlemektedir.


Durumun böyle olmasında birkaç etken gözüme çarpıyor. Birincisi, Avrupa’dakinin aksine meslek alanlarında ücretlerin dağılımının büyük oranda farklılıklar göstermesi. Böyle olunca da yaşam standartları ve ilgi alanların farklılaşması sonucunda yapay bir statünün meydana gelmesi. İkincisi, toplumdan soyutlanma -herhangi bir mesleğin olmaması nedeniyle- hissinin verdiğinin yalnızlığın bir an önce giderilmesi isteği.


Bu yüzden insanların tanışma sorularının genel olarak statüyü belirleme ve etiket koymaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bunlar da kendi aralarında yaşlara göre farklılık gösterebiliyor: Babanın mesleği ne? Senin mesleğin ne? Şunun veya bunun var mı? Yakındığım konu insanların birbirlerini tanımaya yönelik değil de değer biçmeye yönelik şeyleri merak etmesi. Kaliteli sorular, ilgi alanlarını bilmeye, karşısındaki bireyi tanımaya yönelik sorular… maalesef yok. Bir profesör, mühendis, savcı ve işçi neden bir araya gelip muhabbet edemesin, neden birbirleriyle evlenmelerine toplum nezdinde tuhaf gözle bakılsın? Belki ortak bir statüleri yok fakat üzerine hayat boyu konuşabilecekleri ilgi alanları olabilir.


Şimdi yazınca sanki böyle ortamlar ve böyle ilişkiler bana bile hiç yokmuş gibi geldi. Sorun ettiğim nokta şu: Tanışmaların tesadüfi olması ve bir muhabbette ortaya atılacak kadar şaşırtıcı bulunması. Bence bu sorun maaşlar arası farkın çoktan aza indirilmesi ve böylelikle yaşam stardandı ve hobilerin para ile şekillenmesinin önüne geçilmesine ve buna ek olarak soyutlamanın ve değer biçmenin meslek nezdinde olmaması, kişilik özellikleri ve ilgi alanlarına göre yapılmasında yatıyor.