Yansıdı kara ölüm gölgesine o ayrılanın

Ayrılan verdi sana en büyük günahlarını

Uçsuz bucaksız imrendirdiğin cennetin

Düştü yakasından kötülüğün simgesi ak meleklerin


Sanrıların ağırlaştı tanrıların buyruğunda

Kandın o buyruğa mizacını yırtacak beyazlığa

Cennetin boyunduruğu siyahın zevk-i sefası

Kandırıldın değildi bu doğru değildi bu sukunetin boşluğundaki huzur


Sen ki deryaların boyun eğdiği yüce tanrı nerde kudretin nerde esrarın

Engizisyonda yargıladın en büyük kullarını

Kahkaların eşiğine geldi ordan biri, anlat derdini

Dert ki şevkati fürüzan olan ey yüce isyan


Başlattı o asıl makbul olanı

Çınlattı bütün o iftiralardan usanmış kulakları

Buyurdu orda şimşek kubbeden düşen lügat

Aydınlanmanın çığlığı imrendirdi orda yücesizliğin tanrılarını