Ey şâh-ı sefalet düşmen-i hikmet

Çün ki sıraların sonlar içinde

Meskenin cehalet otagın zulmet

Etrâf u civârın dünler içinde


Bugün yiğitlere meclis kurulur

Çalar nakkâreler nara urulur

Rakkâseler orta yere sürülür

Üstünde köhnemiş donlar içinde


Bir olmaz mizânda kem ile ehil

Nadâna konuşmak meger ki sehil

Kendine dost olmuş hem Ebu Cehil

Cümle âlem hepsi tanlar içinde


Tevrat'ı dağlara taşlara yazdım

İncil'i inciden sıraya dizdim

Kur'an'ın sırrını dilimle sezdim

Bir dahı görmedim onlar içinde


Hazretî zâlimle görüşmek gerek

Nîze-ber-nîzeye duruşmak gerek

Elinde Zülfikâr vuruşmak gerek

Cism ü bedenleri kanlar içinde