Gerçek aşk; kavuşulmadığında, acı çekildiğinde yaşanır. Bir araya gelmeler insan varlığını başkasından değil, kendisinden bile usandıracak kadar tuhaf bir tuzaktır çünkü. Bedensel yerine ruhsal birleşimler, merak, tahayyül, iç dünyada yaratılan boşluğu hayallerle süsleme gerçek aşkı yaratır. Aşkın değil, ancak aşk düşüncesinin bir tanımı olabilir bu yüzden. Şair Çobanoğlu’nun Holofira’yı kaçıramayan askerin hayatını anlattığı bu şiirde anlatılan aşkın değil, aşk düşüncesinin imkansızlığıdır. Aşk tek kişiliktir keza. 2.kişi öldürür aşkı. Aşık olduğu Holofira’yı hayatına sokarak aşkını öldürmesine gönlü razı olmaz. Kavuşan kısmısı ancak gavurdur diyerek, ilahi bir aşkın parçası olan insanın ilahi tarafını korumak ister hep.,.


"Ben seni alamam ah Holofira 

Azığım tam takır bineğim nalsız 

Bir bende geçerim kalacağım yok 

Dostlarım bivefa düşmanım yalsız 

Kolum halat değil bakracımda kum 

Ben seni alamam ah Holofira 

Sade yoksulluktan yokluktan değil 

Eline kir olsun elli üç lira 

Amma ki alamam 

Bir uzak sevi gelmişte çökmüş ta onlar gibi 

Ben seni alamam ah Holofira 

Geç git hiç bakmadan eylenme emi 

Pusatları parlak bimbaş istesin 

seni ulak elçi naim-i kral 

Ben hoyrat söyleyeyim, el bana hoyrat 

Gelip de ne diyeyim şu dillerim lâl 

Ben seni alamam Ah Holofira 

Baban kafirine kılıç üşürsem 

Hemde gece bassam iti uykulu 

Şöyle ya Allah’la bohçanı dürsem 

Amma ki alamam 

Yaradan beni ne ardıç ne çınar ufarak çayır 

Koşumun gıcırdar ölmek dilerim 

Bağrım kaynıyordur yüklerim ağır 

Sen bir düş imişsin kuşluk çağında 

Soluma tükürdüm rabbim gafurdur 

Bilesin kavuşmak yoktur islamlıkta 

Kavuşan kısmısı ancak gavurdur."