The sky is crying,
Can you see the tears roll down the street.
(Gökyüzü ağlıyor
Caddelerden süzülen göz yaşlarını göremiyor musun?)