1.) Bilimin Gücüne İnanırdı: Hipokrat öncesi dönemde insanlar, hastalıkların Tanrısal bir irade olduğunu ya da doğaüstü sonuçlarla ortaya çıktığını savunurdu. Buna karşın Hipokrat, hastalıkların tedavisini doğal yollarla arardı. Ayrıca, reçete yazarken sadece tek yönlü değil, iyi bir beslenme düzeni, uyku ve temizlik önerisinde de bulunurdu.


2.) Savunduklarıyla Hapis Yattı: Antik Yunan'da iktidar ve yöneticiler, Hipokrat'ın batıl inanca ve Tanrısal iradeye karşı geldiğini düşünerek 20 yıl hapse mahkum etmiştir. Hipokrat, hapisteyken bazı önemli tıp kitaplarını kaleme almıştır.


3.) Tıp Eğitiminde Öncüydü: Memleketi İstanköy'de (Kos Adası) tıp okulu kurdu. Orada, Hipokrat'ın Toplu Yapıtları adı verilen ve haricinde 60'ı aşan eseri derlenmiştir.


4.) Yenilikçiydi: Hipokrat, kayda geçen göğüs ameliyatını yapmış ilk bilim insanıydı. Ayrıca çomak parmak sendromunu, kronik akciğer hastalığını, akciğer kanserini ve siyanotik kalp hastalığını teşhis etmeye yarayan önemli bir gösterge olduğunu tespit etmiştir.


5.) Çalışmaları Etkisini Sürdürüyor: Günümüzde, doktorlar Hipokrat yemini ediyor. Yeminin orijinal metni ise şöyledir: ''Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim, ama ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım.''


Kaynakça: All About History Temmuz/Ağustos sayısı 2021