"Trajik Anılar"

Bütün trajik anılarımı halının altına süpürdüm ve yok olmalarını umdum.