İsyan fotografik bir duyumsamadır

Bunu genç gözlerde duydum epeyce

Bazılarında ise propagandif materyaller

Ölü filozof ya da diktatör kemikleri

İzmlerce yontulmuş kütükler

Yahut kan fetişisti bir cehalet

Zihnimde vb. binlerce kare 


Ayıklanmalıdır artık içimizden şeyler

Gözlerden anlaşılanlara benzeyen 

Ağaç motorları ve revolverlerle gelenler

Hırpalanan topografyamdan def edilmelidirler

Gelmelidir muştular olsun diye ünlenenler 

Elinden görmekten başka bir şey gelmeyenler 

Görmeyenlere gördüklerini göstermelidirler


Ve her şeyin uzağında iken ben 

Parmaklarım anlamı boyuyor iken 

Ruhuma empirilen lekeyi alkolle çözerek

Kataraktlı bir ihtiyar usulca yaklaşıp

Anlaşılmıyorsan um diyor

Yazıyor-um


21.02.21