Var olmanın gerektirdikleri, endişe içinde değil de merak içinde olmak...