ve yakarışlarımızda saklı olan insanlar
zincirden kurtulmuşlar.