xalçaçı rəssamımız Lətif Kərimova həsr olunmuş və Azərbaycan məişətindən müxtəlif səhnələrlə ornamentləşdirilmişdir.