Yazgı II. Kağıt üzerine karışık teknik. 35x35 cm
Hangi günahı işledin de doğdun? Hangi suçu işledin de varsın?
Acın da kaderin gibi sebepsiz.