söz, fikrin son durağıdır.

çıkar ağızdan bazen kulaklara ilişir

bazen de kursağa yapışır.

dişlerle örülüdür meskeni,

bir çıksa yerinden ortalık karışır,

içeride kalınca içeriye sataşır.


fikir, insanın yoludur.

çıkar zihinden bazen ağızla sevişir

bazen de düzen ile savaşır.

göklerle örülüdür meskeni,

içeride kalınca hislere sataşır,

bir çıksa yerinden devletler karışır.