"Güneybatıdaki Zuni mitolojisinin ilk dönem anlatıları Awonawilona isimli hem kadın hem de erkek olan ve Toprak Ana ve Gök Baba tarafından dünyaya getirilen bir yaratıcıdan bahseder. Ancak Awonawilona tek bir varlıktan ziyade, güçlü ruhların bir karması olarak düşünülürse daha iyi anlaşılır. Zunilerin duaları ve ayinlerinde onurlandırılan bu ruhlar "Yollarımızı Tutanlar" olarak bilinir. Aralarında Güneş Baba ve Ay Işığı Bahşeden Anne de vardır. Güneş Baba'nın biri doğu okyanusunda, diğeri ise batı okyanusunda olmak üzere iki evi vardı. Ay Işığı Bahşeden Anne onun karısıydı fakat sürekli ayrı düşerlerdi. Gün ışığı insanlarını kendisine adak sunmaları için yeraltı dünyasından çıkaran kişi Güneş Baba'ydı, karşılığında onlara gün ışığı gibi nimetler verirdi. Zunilere göre Yollarımızı Tutanlar "ham insanlar"mış, yani insan şeklinde "pişmiş" olan gün ışığı insanlarının aksine kendilerini istedikleri şekle sokabilirlermiş. Her insan kendi içinde hayatının
süresini belirleyen görünmez bir yol taşırmış."