Şimdi sana birtakım sözler söyleyeceğim

İstersen dinleme beni, dinleme kudretin elindeyken

Hem bir başınayken hem de zihinlerde bir yer etmişken

Şanslı bir hayatın şanlı bir yokoluş terennümüdür düşüncem


Bir kabulleniş çığırtısı duyulsada dört yönden

Ses seda yoktur içinde barındığım hücremden

Bir yanın benimle bir yanım seninle sen her kimsen

Ne çocuk kalmaktır isteğim yetişkin olmak varken

Ne de içimdeki çocuğu büsbütün öldürmek gelir içimden


Bitti dediğin anda anlarsın ki bitivermiyor öylece

Ya bir şeyler eksik ya da tastamam olmak için hayli fazla

Yürek yangını bitti dediği anda anlıyor ki insan

Biten yangın değil, öteki vesilesiyle farkına varılan

Sözü edilmekte olanın özümsenmesinden başka bir şey değil