Zaman geçiyor.
Yüzümden geçtiği neyse de
İçimden geçenden alacağım var.
Ve sevgili çeşme,
Kaldı iki mevsim
O da ömür yeterse...