'Zaman ve mekânı aşabilen tek şey sevgidir.'
(Intersteallar)