Kadim hiçliğin içinde,

anlam savaşlarında saç baş yolduğum,

vücuduma saplanmış keskin söz öbekleriyle,

şiirin içinde saklı bulunan gizli bir coğrafyayım.


Sokaklarımda ahlak polisleriyle avam bırakılmış hissiyatlar

ve yaşama sevinci öldürülen Orta Doğulu çocuklar... 

Cumartesiyle yeniden doğum sancısı çeken anneler,

zılgıtlarla haykırırlar barışı da!


Ama duymaz katran yürekli saray beslemeleri, 

duymaz sanatçılar, şairler, düşünürler, 

duymaz basın ve medya habisleri 

ve duymaz hiçbir dinde tanrılar!