Rüştü restinden beter Türk

Karınca kadar yürür

Kaldırımların üzeri kül

Gün ve dün kararsız Kürt


Dokuyacak tezgahım yok 

Uslün bileti kesik

Tülünü sıyır diyor

Düş reşit, ederimiz eşit


Ve dostum Zümrüt

Hörgücüm simirnayı deler

Mangalım kızgın peynirim otlu

Biz yelleriz onlar eler