Michel Foucault'nun ileri sürdüğü gibi, "kimlik doğuştan verilen bir şey değildir" önermesinden tek bir sonuç çıkıyor: Kimliklerimizin yani "ben kimim, bu dünyadaki yerim ne, dünyadaki amacım nedir?" gibi soruların yanıtlarının tıpkı sanat yapıtları gibi yaratılmaları gerekiyor. Bütün pratik hedef ve amaçlar açısından, "Her bireyin yaşamı bir sanat yapıtı haline gelebilir mi?"
Ya da daha manidar olarak, "Her birey kendi yaşamını yaratan sanatçı olabilir mi?" sorusu, kaçınılmaz olarak evet ile yanıtlanacak, tamamen retoriğe dayalı bir sorudur.
Bu kadarını Foucault da varsayarak şunu sorar: Eğer bir lamba ya da ev sanat yapıtı olabiliyorsa, insan yaşamı neden olmasın ki?