Besili bir nefreti büyüttük

Kaşla göz arası, ikircimlerle yürüttük

Sevmek konusundaki başarısızlığımız

Yerel bir gazetenin, koca puntolu başlığında

Afili afili salınırken

Bizim gururumuz baş köşede, gününü gün etmekteydi

ve sen de

Ve ben de

Acıdan gülmekte, yazgı deyip toprak atamaktaydık hüznümüzün üstüne

Yine orda karşılaştık

Yine tam aşık olduk, olduğumuz an karşı karşıya geldik

Senin derdin ışıktı

Ben karanlıkta fısıldamak istedim şiirlerimi kulağına

Senin derdin, yürümekti, uzun yolları, imzasız kitaplarla

Benim derdim durmaktı, tam orda, tahayyülünün sınırlarında.