Bu şarkıyı, köyde müzik çaları son ses açıp bütün halka dinlettiğim söylemleri doğrudur.