Bilmenin ağırlığı altında eziliyordu ruhum,
Ufaldıkça ufalıyordu sabahlar.
Muğlak bir çemberin içinde,
Kendini yineliyordu.