Bir tütün tüttürmüşüm 

Tüttürünce de bir türkü tutturmuşum

Bu türküyü tutturunca da kendimi unutmuşum 

Sahi ben bu tütünü nerden bulmuşum? 


Bu suali saygıdeğer pipoma sormak isterim

Hal böyleyken karışık hislerim, düşüncelerim

Akdeniz'de bir kayık üstünde

bir ileri bir geri giderim

Ya bunlara bir cevap

veyahut kendime bir esbap

hiç olmazsa bir afitap

bulmazsam niderim? 


Ne diyor Paul Valery

''Bir şiir asla bitmez,

yalnızca terk edilir.''

İşte bu haklı söz gereği

terk ediyor 

terk-i diyar eyliyorum bu şiiri...


17.04.23