Bir yaprak düştüğünde,
Yaşlar akar gözlerimden.
Sel bastı kâğıdımı...
Semâda bulut çok, yıldız yok.
Ay, bu gece de göstermeyecek yüzünü.
Lâkin bir gün yağmur diner, güneş açar.
O gün, bir yıldız parlar semâda.
Işığından rûhuma değse, yeter...