"Tutunabilir mi sence Tanrı'ya?
Geçebilir mi bu acı?"