Deniz Gül'ün SALT Galata’daki Kazı ve Yüzey sergisi kapsamında geliştirdiği

Çeviri ve #Words [#Kelimeler] projeleri çevrimiçi incelemeye açık.


2021 yılı boyunca SALT Galata’da yer alacak Ardışık programı, Deniz Gül’ün "Kazı ve

Yüzey" sergisiyle devam ediyor. “Dil nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve toplumsal

kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri nasıl takip edilir?”

Sanatçının bu sorulara karşılık ürettiği işlerden Çeviri ve #Words’e [#Kelimeler], yapı

kullanıma kapalıyken uzaktan erişilebiliyor.


SALT’ın Çalışma Grupları kapsamında Ekim 2020’de, Gül’ün bir grup katılımcıyla

yürüttüğü atölye ile başlatılan Çeviri antolojisinin ilk çıktıları bir web sitesinde derlendi.

Müşterek bir düşünsel üretim sürecine dayalı iş, dile dair aciliyetleri ve süregelen

tartışmaları irdelemeye, yabancı dillerdeki kavramlara Türkçe karşılıklar geliştirerek

bunları ulaşılabilir kılmaya odaklanıyor. Postkolonyal teori, feminist ve kuir düşünüş,

yeni materyalizm, teknoloji ve veri kullanımı gibi başlıklar altında derlenen Çeviri'de,

Gül’ün davet ettiği sanatçı, küratör, yazar ve akademisyenlerin katkısıyla

Türkçeleştirilen metinler, sanatçı konuşmaları ve sunum-performanslar yer alıyor.


#Words [#Kelimeler] ise, bir sözcük veya sözün önüne diyez işareti eklenmesiyle

oluşturulan ve birbirini tanımasa da aynı meselelere duyarlı sosyal medya kullanıcıları

arasında ortak bir dil yaratan etiketler (hashtags) ile ilişkilenir. “Günümüzde hangi

kelimelerle düşünüyor, yazıyor, konuşuyor ve bir araya geliyoruz? Bugünü hangi

kavramlarla ifade ediyoruz?” #Words [#Kelimeler], Deniz Gül’ün bu sorular temelinde

seçtiği 2753 kelimeyi hiyerarşik düzene sahip olmayan bir veri tabanında incelemeye

açıyor. Sistemde 75 binin üzerinde haber sitesi ve blog sayfasında taranan kelimeler,

son yayınlanma tarihinden geçmişe doğru sıralanıyor. Kullanıcılar etikete tıkladığında, o

kelimenin yer aldığı en yakın tarihli makaleye yönlendiriliyor. Üç dakikada bir

güncellenerek yeniden düzenlenen bu kelime yığını, gündem ve bağlamın değişim hızına

işaret ediyor.


Projelerin web tasarımı ve uygulaması Kraftend’in desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Görsel: Çeviri kapsamında Türkçe alt yazı seçeneği eklenen 2017 tarihli Angela Davis ve

Judith Butler söyleşisinden bir kesit.


Ayrıntılı bilgi için:

saltonline.org