Sadece yazdıklarım benimdir, okuduğundan anladıkların değil.