Defaatle denenen mutlu olma oyunu

Yine.

Binmişcesine inada ters dönüyordu

Biz durumdan muzdarip

Lakin değil şaşkın

Yıllarca beklenen bir intihar gibi

"Eh madem"e sığınarak

Yalandan birkaç gözyaşı, "iyi biriydi"...

Üzerimize bir türlü oturmayan,hep sığ kaçan

Sonra adının verdiği umutu hiç doldurmayan

Ne idüğü belirsiz arafta bir duygu

Olacağız tanrım olacağız, emrinde son 5 gün

Sonra emrimizde olacak karanfiller

Sözü var şiirinin, bizzatihi senden doğan

Mutluluk yarattıklarıma da haktır!