"Olumsuz aşk yoktur.
Doğru.
Ama ölümsüz aşk da yoktur."