.....
Irmak tanrısı, göl canavarı, dağ insanı,
tabiat yedi başlı yaratır
her canlısını
kimi yeraltı mağarasıdır
kiminin ruhu çağlayan
kiminin deliliği akarsu kanı
bilgeliğin gümüşüne gömülü
birbirini paralayan hayvanların kardeşliği
adını, suyunu verir her birine orman, perisi
sayıklayan dallarına saklanır akşam
az çoğalır
çok azalır
geçtiğin ırmak
sustuğun göl
çıktığın dağ
yedi kere unuttuğun hayat
yalnız olmanın sürekliliğiyle
kendine çalışır
.....
Şiir: Murathan Mungan