Herkes ölür ölümünü

Herkes sever doğumunu 

Diye yazmış şair 

Oysa eksiktir

Kim sever ölümünü? 

Kim ister doğumunu? 


Yıkılmak üzere bir duvar 

Duvarın üstünde pırpır eden serçe

Şivekâr derler kendisine 

Hiç umurunda değil duvarın durumu 

Dört başı mamur bir keyif içinde 

Yaşamanın dışında ve ötesinde 

Hiçbir şey yüklü değil kanatları 

Yaşamak yani ağır bastığından 


Oysa duvar ölüyor, bak! 

Nice insanlar, rüzgârlar, kuşlar gördü

Yıkılmam sandıydı 

Fakat koca koca binalar 

Yıkılır, molozlara karışır...

O kadar!