kendini bil deyişi kaldı zihnimizde ilkin


nedenselliği bulduk örüntülerde

yeniden inşa ettik ortak gerçekliği


ilk hareket problemini

ezelî ve ebedî olanda aradık

her daim dönen


değişimden azat olmalıydı hâlbuki

yer değiştirmesi gereken


böylece başlangıcın ardındaki mükemmeli

doğa dışı ilan ettik, doğaüstü


taşıdık yukarıya, fikirler düzlemine 

hiçbir şeye benzemezi


ve bilinebilir kılmak için yeniden

et ve kan giydirdik 

anlamaya anlamı


insanın kutsalına dahi zorbalığını

sonsuz affedicilikle yanıtladık

ne yaptığını bilmeyişiyle


yaptıklarına karşı kayıtsızlığı

sorumluluğun reddini getirdi hepten


doğayla uyumsuz yaşantının

kümülatif etkisi sel oldukça önüne katan

yangın oldukça gehenna çukurlarında


düşünce ve hareketlerinin 

sonuçlarının küçük bir kısmını tattırır oldu 

sonsuz olan


olağanlaştırılan zulmün

aklın en derin mahzenlerine hapsettiği vicdan

hatırlasın diye

sorumluluk bilincini