Kış, insânın rûhuna işlediyse zordur.
Zordur yeniden bahâra dönmek...