Kuşlar özgür, insan tutsak

Sevdim deme sevmek yasak

Her attığım adım tuzak

Gelen gider, göçen gider


Halden bilen, insan var mı?

Kul kusurlu hiç doğar mı?

Şu dünyaya, aşk sığar mı?

Hırka gider, aba gider


Eğri söze, uyma adem

Bir etek tut, at bir kadem

Zalime boyun eğme madem

İblis gider, nefis gider


Başın eğme, menfaatine

Tövbe dile şefaatine

Doğru konuş cemaatine

İhlas gider, tövbe gider


Bir gerçeği, dile Hak'tan

Eğri yolda, dön nifaktan

Aydın yolda o şafaktan

Gece gider, gündüz gider


Kul aşığım dilimde sen

Ruhumda sen, kanımda sen

Göklerde sen, içimde sen

Canan gider, canım gider