ÖZET

Kaymakam Selahattin Bey, bir cinayet davasına bakmak için Kuyucak köyüne gider. Maktullerin başında bekleyen Yusuf’u görür. Yusuf’u evlat edinir. Selahattin Bey, Şahinde'yle evlidir. Muazzez adında bir kızı vardır. Evliliği iyi gitmiyordur. Şahinde Yusuf’u istemez. Ancak sadece sözde kalır bu. Yusuf, Muazzez'le iyi anlaşır. 

Selahattin Bey’in Edremit’e tayini çıkar. Yusuf burada okula gitmeye başlar. Fakat okumayı öğrendikten sonra okulu bırakır. Yusuf burada sadece Ali ve İhsan'la arkadaştır. Bir bayram günü gezmek için dışarı çıktıklarında Şakir'le karşılaşırlar. Şakir’in Muazzez’e sarkıntılık etmesi sonucu Yusuf Şakir’e saldırır. 

Hacı Etem ve Şakir’in babası Hilmi Bey, Selahattin Bey’e kumar oynaması için baskı yapar. Selahattin Bey başta kazansa da sonrasında kaybetmeye başlar. Hilmi Bey’den borç alır. Hacı Etem borcu için senet imzalatır. Bir süre sonra Şakir Muazzez’e talip olur. Selahattin Bey borcu yüzünden bunu reddedemez. Yusuf’a sorduğunda Yusuf kesinlikle reddeder. Sebep olarak Şakir'in Kübra'yı taciz etmesini söyler. Kübra annesiyle Yusufların zeytinliğinde çalışır. Hilmi Beylerin yanında çalışırken Şakir Kübra'yı taciz edince Yusuf'un yanına sığınırlar. 

Selahaddin Bey'in borcunu Ali öder ve Muazzez'e talip olur. Şakir bunu öğrenince bir düğünde Ali'yi vurur. Ancak babası zengin olduğu için tutuklanmaz. Bu olaydan sonra Şahinde yine Şakir'in annesinin yanına gitmeye devam eder. Bir gün Muazzez de gider. Yusuf bunu öğrenince oraya gider ve Muazzez'i kaçırır. Uzak bir köyde evlenirler. Selahaddin Bey, Yusuf'u memuriyete koyar.

Selahaddin Bey vefat eder. Yusuf, evi geçindirmeye başlar. 

Yeni kaymakam Hilmi Beylerle yakın olur. Yusuf'a tahsildarlık işi verir. Yusuf uzun süre evde olmaz. Şahinde Muazzez'i gezmeye götürmeye başlar. Zamanla bu gezmeler içkili ortamlara döner. Yusuf'un evde olmadığı bir zamanlarda Yusuflarda gerçekleşir bu eğlenceler. Bir gün Yusuf eve habersiz geldiğinde bu eğlenceye tanık olur. Silahlar patlar. Yusuf Muazzez'i alıp iyice uzaklaşır. Durduğunda Muazzez'in vurulduğunu görür. Muazzez ölür, Yusuf onu gömer ve uzaklaşır. Ölümle başlayan roman ölümle biter.


OLAY ÖRGÜSÜ

Zincirleme anlatım görülür. Olaylar nedensellik bağıyla bağlıdır. Olaylar titizlikle seçilmiş ve anlatım amacına hizmet eden olaylardır. ŞAHISLAR

Şahıslar romanın içinde yavaş yavaş anlatılır.


Yusuf, ana karakterdir. Çocukluğundan itibaren anlatıldığı için fiziksel, ruhsal değişimi takip edilebilir. Muazzez, Selahaddin Bey ve Ali ruhsal gelişiminde olumlu rol oynar. Mekan değişimi de ruhsal değişiminde etkilidir.


Muazzez, kötü aile ortamında büyümüştür. Yusuf’un en sevdiği insandır. Annesi onu ölüme götürecek kadar kötü etkiler. Yusuf’un üzerindeki etkisi büyüktür. 


Selahaddin Bey, kaymakamdır. Yusuf’u evlat edinir. Şahinde'yle arası iyi değildir. Evde sözü çok geçmese de denge unsurudur.


Şahinde, Selahaddin Bey’in eşidir. Evde olumsuz bir hava yaratır. Kitabın kötü karakterlerinden biridir. Muazzez ve Yusuf’un üzerinde kötü bir etkisi vardır.


Ali, Yusuf’un arkadaşıdır. Selahaddin Bey’in borcunu öder ve Muazzez’e talip olur. Şakir tarafından öldürülür.


Şakir, Hilmi Bey’in oğludur. Serseri, kötü karakterdir. Kübra’yı taciz eder, Ali’yi öldürür. Yusuf'la arası kötüdür. 


Hilmi Bey, kasabanın zenginlerindendir.


Kübra, Şakir tarafından tacize uğrayınca annesiyle Yusuf’un yanına sığınır. 

 

Hacı Etem, Hilmi Beylerin pis işlerini yapar.


Ana karakter Yusuf’u' Selahaddin Bey'i, Muazzez'i, Ali'yi destekleyen karakterlerdir. Şahinde, Şakir, Hilmi Bey, yeni kaymakam da engelleyen karakterlerdir.


MEKÂN

Ana mekanlar kasaba, ev, zeytinlik olarak söylenebilir. Mekan değişimi görülür. Kuyucak'ta Yusuf’un evinde başlar, Edremit’te devam eder. 

İç mekan olarak ev, karakterlerin psikolojik durumu açısından önemlidir. Şahinde’nin evde yarattığı olumsuz hava Selahaddin Bey’i evden uzaklaştırır. 

Aktüel mekanlar Kuyucak, Edremit gibi yerlerdir. Olayların anlatımında ve Yusuf’un üzerindeki etkisi açısından aktüel mekanlar önemli rol oynar. 


ZAMAN

Zaman doğrusal bir bakışla anlatılır. Zamanda geriye dönme ve özetleme tekniği de görülür. Zamanda geriye dönme Kübra ve annesinin hikayesi anlatılırken kullanılır. Özetleme tekniği Edremit’e ilk geldikleri zamanı anlattıktan sonra büyüdükleri zamana geçerken kullanılır. 


ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI

3. şahıs anlatıcıyla kurgulanmıştır. Hakim (Tanrısal) anlatıcı görülür. Hakim anlatıcının kullanılması geniş anlatım imkanları sunar. Diyalog ve bazı monolog kısımlarında ben anlatıcıya geçer. 

Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır. Hakim anlatıcıda olduğu gibi romandaki olmuş ve olabilecek olaylara, karakterlerin zihninden geçenleri bilen bakış açısıdır. 


Sabahattin Ali bu romanıyla edebiyatımıza önemli bir eser kazandırmıştır.