"Mezemiz masada, mezgitimiz eksik
Şarkılar ve rakı var kokun kadar keskin
Dinlediğimiz hiçbir şarkı etmedi teskin
Kin duvarda asılı, kin orada eğik resmin
Gidişin akşam oldu pazar kapanışı gibi
'Sokaklar angarya ve çer çöp, çadır ipi'
Odanın içine radyodan sızan hayaletim
Çıkardık pillerini unutmayı hayal edip!"