Bu şiir senin için yazıldı

Senin için yazıldı tüm şiirler hatta

Sana paralanırken buldu kendini bir defter

Harfler senin için geçti esas duruşa

Emir komutadan bağışık 

Dizildi satırlar tek sıra halinde

Kafam o kadar dağınık 

Aklım öylesine karışık ki

Sanki biz olmasak her şey kalacak kendi halinde

Sanki uzaklaşsan yedi iken yetmişe katlayacak kendini kıtalar 

Her birinde de mükafatı sen olan yarışmalar

Etliye sütlüye dokunmadan kaçtığım tenhalar

Hangi kağıdı çeksem adına denk geldiğim kuralar

Yetiş ya Ali ya Muhammet!

Cem ediyor içimde yekpare sevda 

12 imam ve Tanrılar

Semah dönüyor eksenimiz etrafında

Oysa sen beni öpünce boşa çıkıyor Zeus’un şimşekleri

Kıtlıkta kalan bir Afrikalı zenci kesiliyor Kibele 

Saçlarında aka merhaba diyor Afrodit 

Bir derin iç çekince sen, diz çöküyor karşımızda mitoloji

Sırtımda mübarek bir tırnağın şehvetli izi

Şükürler olsun Tanrı’m artık tanıyorum uyuduğum bu dizi