Motivasyonla başlamak, alışkanlıkla devam etmek gerek.