İnsanın en büyük sorunu mutluluktu mutlu olmak neydi mutlu olmak nedir mutluluk nasıl bir duygu insanlar neden mutlu niçin mutlu

Evrendeki çözülememiş en büyük sır mutluluktu, çözülseydi belki ne bu kaos olurdu ne bu vahşet insanlar gül gibi geçinip giderdi