"Neymiş biliyor musunuz? Orada dişçilik öğreten hekimlerin hepsinin dışarıda muayenehaneleri varmış... Anladınız mı dalavereyi... İki yıl çene kemiği ağrısı, diş ağrısı çekilir mi? İki yıl sonraya randevu veriyorlar ki, zavallı hasta nasıl olsa ağrıya sızıya dayanamayacak, satıp savıp, çalıp çırpıp dokuzyüzbin lirayı denkleştirip götürüp parayı verecek de ağrıdan kurtulacak..."

-Bu Memleket Batar