İçimde bir his var tarif edemediğim sanırım tükettim tüm mevsimleri, sonbahardayım.