Zevkin doruğuna ulaşırken

Ulaşma isteğiyle yanıp tutuşuyorken

Birinin bedeniyle kendi bedenimizi tatmin etmeyi

Ve bunu gerçekleştirme yollarımızı

Kabul edilemez veya edilebilir kılan nedir

Tüm yollar aynı yere varıyorsa

Bizi yönlendiren içgüdü aynı hayvansal içgüdüyken

Bir sevgilinin koynundan bir yabancının koynunu ayıran nedir

Sevgi diye anlamlandırdığımız duygunun, bu süslemenin ardında yine faydalanma isteği yatıyorsa