Bir geceye vuruyor saatinin umursamazlığı

Uyandırıyor soluk soluğa

Soluk benzimi, kurumuş boğazımla

Ne acıkmışlığım varsa senden yana

Işıldıyor cümle alem

Ne karanlığım kalıyor

Ne de yoksunluğum, kimsesizliğin ortasında.

Kapat gözlerini de bak,

Bak, yeni bahar topladım sana.

Al hadi, durma biliyorsun,

Çok uzaklardan geldim.

Yorgun düşütüm sana çıkan bütün yollarda

Kurtar beni.

Kurtar adımı kazıdığım buğulu güz sabahlarından.

Sarılmak geliyor içimden

Sen hariç herkese sarılmak geliyor

Göğüs kafesimi kırarcasına

Dünyanın sonu gibi ağlarcasına


Ama sen yine de kapat gözlerini

Bak, yeni bahar topladım sana.